Ковид 19 - Новости

Известување за состанокот кој се одржа во Министерство за Здравство на повик на Државен секретар за здравство Г-ин Милошовски

Датум: 21/03/2020

Колеги во прилог известување за денешниот состанок кој се одржа во Министерство за Здравство а на повик на Државен секретар за здравство Г-ин Милошовски
во прилог документ

Превземи