KME Настани

Работилница на тема “Контрола на туберкулозата во примарната здравствена заштита “

Датум: 07/02/2019

ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛУВАЊА И ТУБЕРКУЛОЗА организира работилница на тема “Контрола на туберкулозата во Примарната здравствена заштита” наменета за избраните лекари.

Работилницата ќе се реализира во два терминии тоа на 27.02.2019 и 13.03.2019 година во ЈЗУ Институт за белодробни болести и туберкулоза.

Во прилог покана