Новости

4. 3 ти Конгрес на општа семејна медицина на Црна Гора 16-19 мај 2019 година , Хотел Авала Будва

Датум: 17/01/2019

Повеќе информации на porodicnamedicina.org.me/conference2019