Ковид 19 - Новости

Барање –Мерки на претпазливост и мерки за спречување на Covid 19

Датум: 20/03/2020

Барање –Мерки на претпазливост и мерки
за спречување на Covid 19 инфекција
на примарно ниво на здравствена заштита – Приватни Здравствени Установи – Ординации по општа и семејна медицина

Превземи