Управен одбор

ПРЕТСЕДАТЕЛ

д-р Катерина Ковачевиќ

ПОТПРЕТСЕДАТЕЛИ

прим. д-р Љубин Шукриев

д-р Катерина Кикеровска

д-р Љупчо Захариев

д-р Ванчо Апостоловски

СЕКРЕТАР

д-р Елизабета Костовска Прилепчанска

БЛАГАЈНИК

д-р Миодраг МиленковиЌ

ЧЛЕНОВИ НА УПРАВЕН ОДБОР

КОМИСИЈА ЗА ОДНОСИ СО ФОНД ЗА ЗДРАВСТВО

КОМИСИЈА ЗА ОДНОСИ СО МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО

КОМИСИЈА ЗА ОДНОСИ СО ЛЕКАРСКА КОМОРА

КОМИСИЈА ЗА ОДНОСИ СО ЦЕНТАРОТ ЗА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА