KME Настани

КМЕ 2015 ГОДИНА

Датум: 24/02/2015

I. ЗАГРЕБ,13 – 15 Март 2015,х.Антуновиќ

6-ти Конгрес на друштвото на наставници на Хрватска

Терцијарна превенција на неуролошките,психијатриските и онколошките болести
1.Присилна хоспитализација на психијатриските болни
2.Палијативно згрижуванје
3.Организација на работата во семејната медицина

www.dnoom.org

 

II.ВАРАЖДИН, 09 – 11.04.2015

23 – ти Конгрес на лекарите по општа медицина на Хрватска

Метаболички синдром и полипрагмазија

www.huom.hr

www.horizont-travel.hr

 

III.DUBROVNIK, 15 – 18.04.2015

13th Wonca World Rural Conference

www.woncarural2015.conventuscredo.hr

 

IV.БEЧИЧИ, 27 – 30 Мај 2015

2-ри Конгрес на лекарите по општа/семејна медицина на Црна Гора, х.Принцес

1.Колку работата на семејниот доктор е привлечна за младите доктори
2.Дибивање согласност од пациентот и донесуванје на заедницка одлука
3.Избраниот доктор и здравствената заштита на туристите
4.Насилство над здравствените работници во ПЗЗ
5.Слободни теми

Информации на е-маил: [email protected] I ljilja [email protected]

Dedline 28.02.2015

 

V.ЉУБЉАНА, 04 – 06.06.2015

Четврта Конференција на Асоцијацијата на лекари по општа/семејна медицина на Југоисточна Европа(A GP/FM SEE)

 “Modern challenges in Family Medicine”

Dedline 01.03 2015

www.ljubljana-congress2015.com

 

VI.БЕЛГРАД,24 – 27 Септември 2015

6-ти Конгрес на Секцијата по општа медицина на Србија

Сите информации ќе ги најдете на www.sekcijaopstemedicine.org

 

VII.ИСТАНБУЛ. 22 – 25 Октомври 2015

20th Wonca Europe Conference,Hatic Congress Center

www.wonca2015.org

 

VIII.ПЛОВДИВ, Бугарија, Ноември 2015

www.nsoplb.org