Новости

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА WONCA 2014-2015

Датум: 16/11/2015

Почитувани
На следниот линк можете да го превземете годинешниот извештај на WONCA за 2014-2015 во кој се вклучени сите активности на ова светско здружение за семејни лекари чиишто полноправен член е и ЗЛОМСМ.
Линк: http://www.globalfamilydoctor.com/News/WONCAAnnualReport2014-15.aspx