Новости

Допис од МАЛМЕД

Датум: 11/04/2023

Почитувани,

Во прилог Ви доставуваме допис од Агенцијата за лекови и медицински средства со цел да ги информирате здравствените работници за лекот PHOLCODIN ALKALOID 10 mg капсула, тврда:

Лековите што содржат фолкодин повеќе не се достапни на македонскиот пазар и на пазарот во ЕУ.

Писмото е одобрено од страна на Агенцијата за лекови и медицински средства и треба да се дистрибуира до здравствените работници.

Клик овде за дописот

Со почит,

Управа за електронско здравство