Новости

Измени во системот Moј Термин

Датум: 09/05/2024

Почитувани,

Ве известуваме дека во системот Moj Термин се направени измени кои се однесуваат на унапредуванье на постоечки функционалности и за кои е потребно да ги известите сите лекари.

Клик Овде за измените