Новости

Известување дека работилница за анемија и белодробен карцином

Датум: 27/11/2017

ПОЧИТУВАНИ КОЛЕГИ,
ВЕ ИЗВЕСТУВАМЕ ДЕКА РАБОТИЛНИЦАТА ЗА АНЕМИЈА И БЕЛОДРОБЕН КАРЦИНОМ КОЈА ЌЕ СЕ ОДРЖИ НА 2 РИ ДЕКЕМВРИ, СЕ ПРЕФРЛУВА СО МЕСТО НА ОДРЖУВАЊЕ ОД ЛЕКАРСКА КОМОРА НА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ ВО АМФИТЕАТАРОТ НАД МИКРОБИОЛОГИЈА СО ПОЧЕТОК ВО 12 ЧАСОТ,
СО ПОЧИТ,
ЗЛОМ-СМ