Новости

КОНГРЕС НА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОЗИ

Датум: 08/06/2017

Почитувани,
Здружението на дерматовенеролози на Македонија, од 27 до 30.09.2017 во хотел Метропол – Охрид го организира 6-от Конгрес на дерматовенеролози на Македонија со меѓународно учество.
Краен рок за испраќање на абстракти е 20 јуни.
www.unet.com.mk/dermatology/