Новости

Конкурс за доедукација

Датум: 11/07/2019

Почитувани, Ве информираме дека е отворен конкурс за доедукација по семејна медицина на 9 јули во дневните весници Вечер, Коха, Нова Македонија и на web страната www.semejnamedicina.mednet.mk.
Конкурсот трае до 30 јули .

ЦЕНТАР ЗА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ.