Новости

КОНКУРС

Датум: 11/06/2018

Конкурс за прием на кандидати за доедукација на здравствени работници-избрани лекари по семејна медицина за 3, 6, 9 и 12 месец