Активности

Стручен состанок на тема “Нов пробиотски пристап во третман на инфекции со Helicobacter pylori и негови коморбидитети”

Датум: 13/11/2018

Здружение на лекари по општа медицина – семејна медицина при Македонското
лекарско друштво во соработка со ПхармаС Лекови Скопје на ден 23.11.2018 организира
стручен состанок на тема:

Нов пробиотски пристап во третман на инфекции со Helicobacter pylori и
негови коморбидитети
 Искуства од употреба на Helicobalans PharmaS на македонските
гастроентерохепатолози

1. 14.30-15.00 часот – Пријавување на учесници
2. 15.00 часот – Отварање на состанокот
3. 15.05 -15.25 часот – Комерцијална презентација Helicobalans – ПхармаС –
Мр.Фарм Цветанка Трпеноска
4. 15.25 – 15.45 часот РАНДОМИЗИРАНО, КОНТРОЛИРАНО, ЕДНОЦЕНТРИЧНО,
ИСПИТУВАЊЕ НА ЕФИКАСНОСТ И ПОДНЕСУВАЊЕ НА “HELICOBALANS” КАЈ
ПАЦИЕНТИ СО HELICOBACTER PILORY ИНФЕКЦИЈА – Проф.Др.Ненад Јоксимовиќ –
Клиника за гастроентерохепатологија Скопје
5. Дискусија и заклучок
6. Коктел

Состанокот ќе се одржи во Хотел Буши Ресорт – Скопје со почеток во 14.30 часот.
Состанокот е акредитиран од Лекарската Комора на Македонија во рамките на
програмата за континуирана медицинска едукација.