Новости

Одбележување на недела за рационална употреба на антивјотици

Датум: 20/11/2020

Почитувани Колеги!
Во тек е одбележувањето на Светската недела за рационална употреба на антибјотици.
ЗЛОМ СМ се приклучува кон активностите кои ги реализира Институтот за јавно здравје кој за оваа намена на својата веб страна https://waaw2020northmacedonia.mk/
објави неколку он лај активности кои се надеваме дека ќе ви помогнат во правилната проценка за употреба на антибјотиците

Со почит
ЗЛОМ СМ