Новости

ОСНОВИ НА СЕКСУАЛНАТА МЕДИЦИНА – Дијагностика и терапија –

Датум: 23/12/2019

РАБОТИЛНИЦАТА Е ПОПОЛНЕТА
нема повеќе пријавување

ПРЕДАВАЧИ

1.Нина Башиќ Марковиќ – д-р сц.,специјалист по семејна медицина,специјалистичка ординација по СМ,Медицински факултет Риека

2.Наташа Мрдуљаш Џујиќ – доцент,д-р сц.,специјалист по СМ,специјалистичка ординација по СМ Постира,Медицински факултет Сплит

3.Хрвоје Тиљак – професор,д-р сц.специјалист по СМ,специјалистичка ординација по СМ,Медицински факултет Загреб

 

Сексуалноста како тема во нашата ординација готово и не постои.Со воведување на овие содржини во нашата едукација,ја подигаме свеста за важноста на сексуалното здравје врз вкупното здравје на луѓето.Со тоа отвараме можност и на пациентите слободно да проговорат за својата сексуалност,со што ја забрзуваме нивната улога врз квалитетот на животот и здравјето.

 

ЦЕЛИ:

1.Да се подигне нивото на свеста кај здравствените работници за сексуалната медицина.

2.Да се обноват старите знаења и стекнат нови сознанија за сексуалното здравје и сексуалните промени како и приодот кон проблемите од оваа комплексно и интердисциплинарно подрачје.

3.Да се научи повеќе за комуникацијата за осетливите содржини

4.Да се објасни како може да се помогне и кон кого да се упатат пациентите со сексуални проблеми

5.Да се применат стекнатите знаења во секојдневната работа

 

РАСПОРЕД НА ДЕНОТ – 25.01.2020

ТЕОРЕТСКИ ДЕЛ: 

9:00 – 9:05 – Обраќање и поздрав 

9:05 – 9:25 – Вовед во сексуалното здравје  – д-р сц. Нина Башиќ – Марковиќ

9:25 – 9:45 – Зeмање на сексуална анамнеза  -д-р сц. Нина Башиќ – Марковиќ

9:45 – 10:15 – Женско сексуално здравје – доц.д-р Наташа Мрдуљаш – Џујиќ

10:15 – 10:30 – ПАУЗА

10:30 – 10:50 – Машко сексуално здравје  – проф.д-р Хрвоје Тиљак

10:50 – 11:10 – Еректилна дисфункција  -проф.д-р Хрвоје Тиљак

11:10 – 11:30 – Хронични болести и сексуално здравје  -д-р сц. Нина Башиќ – Марковиќ

11:30 – 11:50 – Лекови и пореметување на сексуалната функција  -доц.д-р Наташа Мрдуљаш – Џујиќ

11:50 – 12:10-  ПАУЗА

12:10 – 13:40-   ПРАКТИЧЕН ДЕЛ

13:40 – 14:00: ЕВАЛУАЦИЈА,ДОДЕЛУВАЊЕ НА СЕРТИФИКАТИ И FEED BACK

 

Бројот на слушатели е ограничен. Пријавување на [email protected], најдоцна до 20.01.2020 година