Новости

Повик за кандидати за стипендија на Вонка -Европа

Датум: 17/01/2019

Комисијата за стипендии во WONCA Europe, објави повик за кандидати за стипендии.
Еден кандидат може да биде избран да добие стипендија од 2000 евра на годишно ниво, максимум 4 години

За повеќе информации за тоа како да аплицирате за стипендија, ве молиме погледнете ја приложената објава.
>> ВО ПРИЛОГ

Бараните документи треба да бидат доставени до Секретаријатот [email protected] до 28 февруари 2019 година.