Новости

Покана за стручниот состакон на тема “Важноста од пневмококната вакцинација кај возрасната популација со хронични заболувања”

Датум: 10/12/2020

Покана за стручниот состакон на тема “Важноста од пневмококната вакцинација кај возрасната популација со хронични заболувања”