Новости

ПРИПРЕМА НА ПАЦИЕНТОТ ЗА СПЕРМОГРАМ

Датум: 26/07/2023

КАБИНЕТ ЗА АНДРОЛОГИЛА

ПРИПРЕМА НА ПАЦИЕНТОТ ЗА СПЕРМОГРАМ

  • Да се направи тест HBsAg, anti-HCV antibody, HIV (не постар од 6 месеци)
  • Потребно е 2-7 дена апстиненција(најдобро е три дена)
  • За примерок е потребен стерилен сад (како за урината)
  • пред да се даде примерок мажите мора темелно да ги мијат рацете и
    гениталиите.
  • да се спази времето на собирање на материајлот (точно во колку часот)
  • во рок од 30 -45 мин да се донесе материјалот во лабораторијата(од 8 до 10 ч)
  • материјалот да се донесе на температура од 37 ° блиску до своето тело

ДИПЛ.БИОХЕМИЧАР

СВЕТЛАНА ПАНДИЛОВСКА

075 492 099

од 8-13 часот (Понеделник до Петок)