Новости

Рано препознавање и водење на примарен имунодефицит

Датум: 14/05/2018

На 18 мај на Клиника за детски болести ќе се одржи предавање на тема ,, Рано препознавање и водење на примарен имунодефицит ”
Предавањето е наменето за педијатри, лекари кои работат во превентивните служби, лекари по општа медицина ,специјалисти по семејна медицина
Во прилог програма