Новости

Соопштение 2023.02.14

Датум: 14/02/2023

Во врска со привремената спреченост поради технички проблеми на електронскиот систем на Фондот ви ги доставуваме следниве соопштениа:

Соопштение 1

Соопштение 2

Изјава

Со Почит,

ЗЛОМСМ