Активности

СРЕДБА СО ДИРЕКТОРИТЕ НА ФЗОМ

Датум: 18/06/2015

На  17.06.2015 година, ЗЛОМ-СМ имаше успешна работна средба со Директорите на ФЗОМ на која се разговараше за:
1. Потврдите од посетените едукации од МЗ да бидат признаени од ФЗОМ односно да се постапи по член 5 од Зконот за изменување и дополнување на Законот за стручно усовршување на докторите;
2. За електронското внесување на реализирани цели – ќе се внесуваат со најава со ЕЗК на докторот;
3. Повторно ја актуелизиравме припремата на пакетот услуги за семејните доктори.