Новости

10 ФОРУМ ЗА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА

Датум: 24/01/2020

X ФОРУМ ЗА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА

Форумот ќе се одржи 5 – 7 ЈУНИ 2020  Сараево, Хрватска

Повеќе информации на веб страна www.familymedicine.ba

10 ФОРУМ ЗА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА,Сараево