Новости

25th WONCA Europe Conference

Датум: 24/01/2020

25th WONCA Europe Conference : Основни вредности на семејната медицина – Закани и можности

Конгресот ќе се одржува 24 – 27 ЈУНИ 2020 во Берлин, Германија

Повеќе информации на веб страна www.woncaeurope2020.org