Новости

8. Конгрес на ДНОМ Во Загреб

Датум: 16/01/2018

8. Конгрес на ДНОМ
Во Загреб, во Хотел Антуновиќ, ќе биде од

09.03. до 12.03.2017. година да се одржи 8-ми Конгрес

Здружението на наставници по општа / семејна медицина со име:

ПАЦИЕНТИ СО ОВАА БОЛЕСТ НА УРИНАРНИОТ СИСТЕМ – КОЈ СЕ ПОВРЗУВА НА БУБРЕЗИТЕ И СРЦЕТО?

Некои од темите кои ќе се дискутираат на Конгресот се

Симптоми и знаци на нарушувања на генито – уринарниот систем – Пристап до пациент во семејната медицина

Акутни инфламаторни заболувања на уринарниот систем

Хронична бубрежна болест

Бубрежни камења

Тумори на уринарниот тракт

Пристап до пациент со хронична бубрежна болест и срцеви заболувања

Дијабетес и болест на бубрезите

Срце и бубрег (конец кој ги врзува – хипертензија)

Хемодијализа и семеен лекар

Повеќе за конгресот на ДНОМ Во Загреб на >>