Новости

АКТАВИС – СИМПОЗИУМ

Датум: 10/10/2013

НА 23ТИ СИМПОЗИУМ НА ЗЛОМ-СМ ТЕМА НА АКТАВИС СИМПОЗИУМ КЕ БИДЕ: “ ТЕРАПИЈА НА ХРОНИЧНА КАШЛИЦА”
ПРЕДАВАЧ: ПРОФ. ДР. ДЕЈАН ДОКИЌ-КЛИНИКА ЗА ПУЛМОЛОГИЈА И АЛЕРГОЛОГИЈА, СКОПЈЕ