Новости

Алгоритам за постапувања на матични лекари при суспектни случаи на мали сиспаници

Датум: 21/01/2019

Почитувани колеги

Комисијата за заразни болести донесе заклучок да се достави укажување до матичните лекари за постапувањe со пациенти со клиничка слика суспектна на мали сипаници  согласно ,, Алгоритам за постапувања на матични лекари при суспектни случаи на мали сиспаници”

Во прилог Алгоритам