Новости

WPA спонзориран тематски конгрес “Dementia-Psychiatric and Neurological Challenges and Perspectives”

Датум: 21/01/2019

WPA спонзориран тематски конгрес  “Dementia-Psychiatric and Neurological Challenges and Perspectives” којќе се одржи во Охрид, во период од 15-18 мај 2019г.

Со оглед на богата програма и присуство на светски реномирани клиничари и истражуваќи кои работата во областа на деменции, ја споделуваме оваа информација  до матичните лекари и лекарите по семејна медицина кои се првата одбранбена линија за препознавање и рана дијагноза на деменции.

Во прилог:

>> Покана за конгресот “WPA Dementia 2019”

>> Letter to WPA components 29.11.2018