Новости

ЕДУКАТИВЕН ЦЕНТАР ЗА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА

Датум: 12/09/2012

На 19 декември 2010 година се потпиша Договор за примопредавање на новиот Едукативен центар за семејна медицина, од Министерството за здравство на Медицинскиот факултет во Скопје, со што уште еднаш јасно и недвосмислено се демонстрира определба на Министерството за здравство да вложува во уште еден особено значаен сегмент на здравствениот систем – едукацијата.