Новости

III КОНФЕРЕНЦИЈА

Датум: 15/01/2013

 

III Конференција лекара опште медицине-породичне медицине југоисточне Европе

Хотел „Метропол“

11 – 14.април 2013.

УЛОГА ЛЕКАРА ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ – ПОРОДИЧНЕ МЕДИЦИНЕ ИЗМЕЂУ ПОТРЕБЕ И МОГУЋНОСТИ

Теме:

1.Здравствена политика примарне здравствене заштите-породичне медицине ( финансирање,организација)

2. Да ли је породична медицина атрактивна и привлачна за младе лекаре ( програм едукације, начин и квалитет едукације )

3. Слободне теме

Пријем сажетака до 15.02..2013.искључиво преко сајта www.opstamedicina.org , на електронском обрасцу

Један аутор може бити представљен на Конференцији са највише два ауторска и два коауторска рада.

Котизација износи 150 Еура

Штампање рада је условљено уплатом котизације најкасније до 15.03.2013.

Студенти могу учествовати бесплатно, уз добијање сертификата, без добијања котизационог материјала.

Уплата котизације обухвата : котизациони материјал, присуство радном делу Конференције и свечану вечеру 13.04.2013.

Како предати рад?

Сажеци ће бити узети у разматрање једино под следећим условима:

Ако су написани на енглеском или српском језику и послати на електронском обрасцу .

Попуните и пошаљите сажетак

Упутство за писање сажетка

  1. Наслов треба да буде кратак и да јасно указује на природу рада.
  2. Број речи сажетка не сме да прелази 350.
  3. Скраћенице се могу користити ако су дефинисане приликом првог навођења.
  4. Број референци је ограничен на највише пет.
  5. Сажеци не смеју да садрже илустрације нити табеле.
  6. Сажеци морају да буду написани у следећем облику:

– циљ рада;

– методологија примењена у раду;

– резултати рада (приказани довољно детаљно да би могли да образложе закључак);

– закључак;

– кључне речи;

7. У раду не смеју бити наведени фабрички називи лекова

8. Неће се примати радови који испитују дејство лекова

9. Постери треба да буду у формату 110 x 90 цм

РЕЗЕРВАЦИЈА СМЕШТАЈА У ХОТЕЛУ МЕТРОПОЛ :

http://www.falcontours.rs/kongresi-i-sajmovi/3-conference-agpfmsee.html

http://www.falcontours.rs/files/dokumenta/reg-form.pdf