Новости

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Датум: 17/09/2013

Работилницата за КРК во Битола ќе се одржи на 25 Октомври неместо 24 Октомври како што беше објавено.
Работилницата ќе се одржи во Високата школа.