Новости

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА МАТИЧНИ ЛЕКАРИ

Датум: 26/09/2016

Почитувани,
Ве известуваме за измените во упатувањето на пациентите со дијагноза N40-Хиперплазија на простата. Потребно е навремено да ги известите сите лекари по општа медицина за овие измени, со цел да се надмине проблемот на зголеменото упатување на пациентите со дијагноза N40.
Напомена: Измените ќе важат почнувајќи од 05.10.2016год!
 
Во прилог на овој маил Ви доставуваме:
– Известување за упатување на пациенти со дијагноза N40
– Укажување од Министерот за здравство
– Правилник за изменување на Правилникот за содржината и начинот на остварување на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување
– Листа на Установи каде се врши преглед на Ултразвук на урогенитален систем и простата
– Листа на установи каде се врши испитување на БА 16/11 – PSA

Општа медицина

Правилник за измени во PSA

Прилог 1 – Листа на установи Ултразвук

Прилог 2 – Листа на установи PSA

Укажување