KME Настани

КМЕ 2014 ГОДИНА

Датум: 21/05/2014

1.18 – 21.09.2014 година Сараево, Босна и Херцеговина
Трет Конгрес на Асоцијацијата по општа/семејна медицина на ЈИЕ
Последен датум е 31.05.2014 а настанот се одвива во хотел Холивуд
2.22 – 25.05.2014 година, Шибеник, Хрватска
Конгрес за руралните подрачја
3.24 – 27.09.2014 година, Блед,Словенија
Блед Курс
4.02 – 05.10.2014 година, Белград, Србија
Конгрес на општите лекари на Србија
Теми – Менаџмент во ПЗЗ
         – Кон пациентот насочен модел за лечење
         – Способност за решавање на специфични проблеми
         – Целосен (сеопфатен) пристап
         – Усмереност кон заедницата
         – Холистички пристап
5. 10 – 11.10.2014 година,Теслич,Република Српска
денови на семејната медицина на Република Српска
6.02 – 06 juli 2014 година ,Лисабон,Португалија
Конференција на Wonca
7.11 – 14.09.2014 година.Охрид,Македонија
Конгрес на лекарските сојузи на JИE