Новости

ПЛИВА – СИМПОЗИУМ

Датум: 16/10/2013

На 23-тиот Симпозиум на ЗЛОМ-СМ темата на Симпозиумот на ПЛИВА ќе биде:

”SUMAMED®-ДОКАЖАН ИЗБОР ЗА ЕМПИРИСКО ЛЕКУВАЊЕ НА РЕСПИРАТОРНИТЕ ИНФЕКЦИИ”

Предавач-Проф. д-р Дејан Докиќ, Клиника за пулмологија и алергологија Скопје