Активности

РАСПОРЕД НА РАБОТИЛНИЦИ ЗА КРК

Датум: 31/08/2013

Колегите од СКОПЈЕ  се молат ПРЕДХОДНО ДА СЕ ПРИЈАВАТ  на [email protected]  или на телефон  3214340  за работилниците во Скопје за да може да се оформат групи со максимум 30 учесници за да истите се одржат квалитетно.

13.09.2013

Скопје Центар за семејна медицина

 • 11-12  Скопје Семејна Медицина
 • 12.30-13.30 Скопје Семејна Медицина
 • 14:30-15:30 Скопје Семејна Медицина
 • 16-17  Скопје Семејна Медицина

9.10.2013 

Скопје

 • 12-13Скопје Семејна Медицина
 • 14-15 Скопје Семејна Медицина
 • 12-13 Скопје Здравствен дом Горче Петров
 • 14-15 Скопје Здравствен дом Горче Петров

6.11.2013

Скопје

 • 12-13 Скопје Здравствен дом Бит Пазар
 • 14-15 Скопје Здравствен дом Бит Пазар
 • 12-13 Скопје Здравствен дом Јане Сандански
 • 14-15 Скопје Здравствен дом Јане Сандански

 

МЕДУЦИНСКА ЕДУКАЦИЈА ЗА ОПОРТУН СКРИНИНГ ЗА КОЛОРЕКТАЛЕН КАРЦИНОМ

РАСПОРЕД НА РАБОТИЛНИЦИ ПО ГРАДОВИ

 

13.09.2013

Скопје Центар за семејна медицина

 • 11-12  Скопје Семејна Медицина
 • 12.30-13.30 Скопје Семејна Медицина
 • 14:30-15:30 Скопје Семејна Медицина
 • 16-17  Скопје Семејна Медицина

18.09.2013

Кочани,  Берово, Делчево

 • 10-11 Кочани/Виница
 • 12.30-13.30  Берово /Пехчево
 • 14.30-15.30 Делчево
 • 16.30-17.30 Кочани

25.09.2013

Велес, Куманово, Кратово, Крива Паланка

 • 13-14 Велес
 • 10-11 Куманово
 • 13-14 Кратово,
 • 16-17 Крива Паланка

2.10.2013

Куманово

 • 11-12 Куманово/Свети Николе
 • 14-15 Куманово/Свети Николе

9.10.2013 

Скопје

 • 12-13Скопје Семејна Медицина
 • 14-15 Скопје Семејна Медицина
 • 12-13 Скопје Здравствен дом Горче Петров
 • 14-15 Скопје Здравствен дом Горче Петров

Охрид

 • 12-13 Охрид/Ресен
 • 14:30-15:30  Охрид/Ресен

15.10.2013

Кичево, Струга

 • 10-11 Кичево/Македонски Брод
 • 12-13 Струга/Дебар
 • 14-15 Струга/Дебар
 • 16-30-17-30 Кичево/Македонски Брод

16.10.2013

Штип, Пробиштип

 • 10-11 Штип
 • 13-14 пробиштип
 • 15-16 Штип

24.10.2013 

Битола

 • 12-13 Битола
 • 14-15 Битола

29.10.2013

Струмица, Радовиш

 • 12-13 Струмица
 • 13.30-14/30  Струмица
 • 15.30- 16.30 Радовиш

31.10.2013

Тетово

 • 09-10 Тетово

Гостивар

 • 12-13 Гостивар
 • 14-15 Гостивар

6.11.2013

Скопје

 • 12-13 Скопје Здравствен дом Бит Пазар
 • 14-15 Скопје Здравствен дом Бит Пазар
 • 12-13 Скопје Здравствен дом Јане Сандански
 • 14-15 Скопје Здравствен дом Јане Сандански

Тетово

 • 09-10 Тетово
 • 11-13 Тетово
 • 14-15 Тетово

15.11.2013

Гевгелија

 • 12-13 Гевгелија/Валандово
 • 14-15 Гевгелија/Валандово

20.11.2013  

Прилеп

 • 12-13 Прилеп/Крушево
 • 15-16 Прилеп/Крушево

27.11.2013 

Кавадарци

 • 12-13 Кавадарци/Неготино
 • 14-15 Кавадарци/Неготино