Новости

СООПШТЕНИЕ ЗА ЛЕКАРИ ОД ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Датум: 27/08/2013

Ги известуваме сите лекари од примарна здравствена заштита дека се обврзани, согласно законските одредби, до 31.12. 2020-та година да ја завршат програмата за доедукација за семејна медицина.

Бидејќи станува збор за програма чие времетраење е различно во зависност од работното искуство на лекарите, потребно е навремено да се изврши пријавувањето за доедукација, за да се направи соодветен распоред.

За дополнителни информации може да се обратите на следните е-mail адреси:

[email protected]

[email protected]