Новости

СТРУЧЕН СОСТАНОК НА 26 МАЈ 2016 ГОДИНА

Датум: 23/05/2016

 ” Недостаток на јод и превенција на тироидна патологија:состојба на глобално,европско ниво и во Република Македонија”кој ќе се одржи на 26 мај 2016година во Деканатот на Медицински Факултет во 13 часот.

Состанокот е акредитиран од МЛД и ЛКМ.

Во прилог е програмата

Со почит,

Центар за семејна медицина

26 maj pokana Studiorum (кликни тука)