Новости

СТРУЧЕН СОСТАНОК-ЗИКА ВИРУС

Датум: 29/03/2016

Почитувани колеги,
Во склоп на активностите на Центарот за семејна медицина во континуирана медицинска едукација на лекарите,  во соработка со Центарот за регионални истражувања и соработка “Студиорум”  на 5 април (вторник) во Амфитеатарот на Деканат на Медицински Факултет со почеток од 13 часот организира стручен состанок за актуелни новини  Нови здравствени закани: Епидемиологија и превенција на ЗИКА вирусот. Состанокот е акредитиран во Македонско лекарско друштво и Лекарска Комора и носи 4 бода за слушатели.
Во прилог ви ја праќам агендата.

Со почит,
Доц д-р Катарина Ставриќ

 

agenda(ZIKA)-Apr2016