Новости

УПЛАТА ЗА ЕДУКАЦИИ 2016 ГОДИНА

Датум: 21/01/2016

УПЛАТА ЗА ЕДУКАЦИИ СЕ ВРШИ НА:

ж.сметка: 300000000211884

депонент: Комерцијална Банка

назнака: Едукации 2016 за ЗЛОМ-СМ.

Се уплатува 300.00 денари за една работилница а бидејки ке се држат две работилници во блок значи може да се уплати еднократно 600.00 денари.