Активности

ВАЖНО ИЗВЕСТУВАЊЕ

Датум: 05/06/2015

ЗЛОМ-СМ успеа во преговорите со Министерот за здравство – Никола Тодоров да ги ослободи од едукациите организирани од Министерството за здравство сите специјалисти по семејна медицина, сите специјализанти и доктори кои се на доедукација по семејна медицина.

ЗЛОМ-СМ заедно со Центарот за Семејна Медицина изготви план и распоред на посебни едукации кои ќе бидат истакнати на веб страната на МЗ и Центарот за Семејна Медицина.