Новости

11 Конгрес на Здружение на наставници по општа / семејна медицина Хрватска

Датум: 24/01/2020

XI. КОНГРЕС DNOOM

ИНТЕРВЕНЦИЈА И ВЕШТИНИ ВО СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА

Конгресот ќе се одржува од 12-15 март 2020 во Хотел Антуновиќ, Загреб

Повеќе информации на веб страна www.dnoom.org.