Новости

XIV. International Congress of the Association of Teachers in General Practice/Family Medicine and VIII. Conference of the Association of General Practice/Family Medicine of South-East Europe Zagreb

Датум: 26/01/2023

Повеќе информации за настаните може да најдете на слениве линкови:

Прва Објава

Котизации и Спонзорство