Новости

ЗАГРЕБ, 13 – 15 МАРТ 2015, Х.АНТУНОВИЌ

Датум: 15/02/2015

ЗАГРЕБ, 13 – 15 Март 2015, х.Антуновиќ, 6-ти Конгрес на друштвото на наставници на Хрватска

Терцијарна превенција на неуролошките,психијатриските и онколошките болести

1. Присилна хоспитализација на психијатриските болни

2. Палијативно згрижуванје

3. Организација на работата во семејната медицина

www.dnoom.org