КОВИД-19

 
Упатство за COVID-19 вакцинација за ревматолошки пациенти

Официјална веб страна на МЗ за вакцинација против COVID-19

Развој на оперативни капацитети за брзо распоредување на персонал при вонредни медицински состојби

COVID-19 Дијагноза и третман

COVID-19 Стабилизација и реанимиација

COVID-19 Обука за обучувачи

COVID-19 Општи информации

COVID-19 Превенција и контрола на инфекција (IPC)

COVID-19 Комуникција на ризици и креирање на пораки

COVID-19 Скрининг и тријажа

COVID-19 Надгледување

Coronavirus Disease 2019 Response Training of Trainers Manual

 

ДЕФИНИЦИЈА НА СЛУЧАЈ НА COVID-19 ИНФЕКЦИЈА

Контрола на инфекцијата и превенција на КОВИД-19

Упатства за домашно лекување на пациенти со полесни симптоми на КОВИД-19 инфекција

Упатства за домашно лекување за лица на домашна нега со полесни симптоми на КОВИД-19 инфекција

Протокол за земање на биолошки материјал (брис) од пунктови за скрининг на лица во ризик од КОВИД-19

Категории на ризик covid-19 експозиција поврзана со патување или контакт

Патека (Протокол) за постапување на матични лекари за тестирање и лекување на пациенти со КОВИД-19

 

Техника за миење раце | COVID19 Хигиена (Видео)

Земање на Назофарингеален бриз | COVID19 NP Swab (Видео)

Безбедно одстранување на медицинска опрема за еднократна употреба | COVID19 (Видео)

Безбедно одстранување на реупотреблива медицинска опрема | COVID19 (Видео)

Демонстрација за социјално дистанцирање | COVID19 (Видео)

Zoom состанок 1/4 КОВИД19 едукација (Видео)

Zoom состанок 2/4 КОВИД19 едукација (Видео)

Zoom состанок 3/4 КОВИД19 едукација (Видео)

Zoom состанок 4/4 КОВИД19 едукација (Видео)