Активности

02/02/2017

РЕГИСТРАЦИЈА, ДАТУМИ, УПЛАТА

Повеќе »
20/01/2017

семинари, конгреси, континуирана медицинска едукација...

Повеќе »
18/01/2016

Здружението на лекари по општа/семејна медицина ЗЛОМ-СМ и Здружението на лекари-албанци на Македонија SHMSHM...

Повеќе »
16/11/2015

Понуда за соработка и учество на 4-от Конгрес на лекари по општа и семејна медицина ...

Повеќе »