Активности

24/04/2014

На 24ти Април 2014 година во амфитеатарот на Средното Медицинско Училиште "Д-р Панче Караѓозов" во Скопје со...

Повеќе »
08/05/2013

23 TИ СИМПОЗИУМ НА ЛЕКАРИТЕ ПО ОПШТА МЕДИЦИНА-СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА СКОПЈЕ, 18-20 ОКТОМВРИ 2013, ДОМ НА АРМ

Повеќе »
22/04/2013

НА ЛЕКАРИТЕ ПО ОПШТА МЕДИЦИНА-СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА СКОПЈЕ, 18-20 ОКТОМВРИ 2013, ДОМ НА АРМ

Повеќе »
21/04/2013

Сараево, Босна и Херцеговина 19-21 Септември, 2014

Повеќе »
05/04/2013

Покана по повод 7. Април, Светскиот ден на здравјето. Прославата ќе се одбележи на ден 8.04.2013 (понеделник) во 12 часот...

Повеќе »
10/02/2013

ОДРЖУВАЊЕ НА РАБОТИЛНИЦИ ЗА 2013 ГОДИНА Почитувани колеги Ве известуваме дека и оваа година...

Повеќе »
08/02/2013

Од одржаниот состанок со Претседателот на Лекарска комора на Македонија на ден 08.02.2013 год.и со преставници од ЗЛОМ-СМ

Повеќе »
05/02/2013

Од оддржаниот состанок на управниот одбор на ЗЛОМ-СМ на ден 23.01.2013 во 12 часот, одржан во просториите на МЛД

Повеќе »